Recyklace – mysleme na budoucnost

 

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě způsobuje.

 

Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.

 

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například v loňském roce se prostřednictvím společnosti EKOLAMP podařilo sebrat a následně recyklovat 576 tun vysloužilých světelných zdrojů a přes 4010 tun malých a velkých elektrozařízení.

Opětovně se využilo přes 90 % materiálů ze sebraných světelných zdrojů a velkých elektrozařízení a téměř 88 % materiálů z malých elektrozařízení. Získané kovy, plasty či sklo slouží k další výrobě či jako technický materiál. Pečlivým sběrem a zpracováním se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.

 

Sběrný dvůr, v Dětnarivicích :

Provozovatel sběrného dvora: Obec Dětmarovice
Provozní doba:

Letní provoz ( od 1.4. do 30.10.) 
pondělí od 8.00 do 18.00 hodin
středa od 8.00 do 18.00 hodin 
sobota od 8.00 do 16.00 hodin

Zimní provoz ( od 1.11. do 31.3.) 
Středa od 8.00 do 16.00 hodin 
Sobota od 8.00 do 16.00 hodin

Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.

 
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela zdarma. 
 
Jakýkoli nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení je možné odevzdat k recyklaci prostřednictvím sítě sběrných míst, která společnost EKOLAMP po celé České republice zřídila. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.
 
Více informací najdete na www.ekolamp.cz.