Ochota českých domácností třídit elektroodpad roste

 

Pryč jsou doby, kdy lidé vyhazovali vysloužilé elektrospotřebiče do popelnic na komunální odpad nebo v horším případě do volné přírody na černé skládky. Stále více lidí si totiž uvědomuje, že to, jak žijeme, můžeme do značné míry ovlivnit my sami. Třeba tím, že začneme ještě důsledněji třídit odpad z domácností.

 

Ochota občanů aktivně se podílet na recyklaci elektroodpadu roste. Ekologické smýšlení a ochota třídit elektroodpad je znát i na celkovém objemu sebraných a recyklovaných elektrozařízení. V roce 2022 se v České republice prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podařilo sebrat 4586 tun světelných zdrojů, velkého a malého elektra.  

 

Ze sebraných elektrozařízení se po recyklaci k dalšímu využití předá kolem 90 % materiálů. Získané kovy, plasty či sklo pak slouží k další výrobě, případně jako technický materiál. Díky pečlivému sběru se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy nebo vody.

 

Sběrný dvůr, v Dětnarivicích :

Provozovatel sběrného dvora: Obec Dětmarovice
Provozní doba:

Letní provoz ( od 1.4. do 30.10.) 
pondělí od 8.00 do 18.00 hodin
středa od 8.00 do 18.00 hodin 
sobota od 8.00 do 16.00 hodin

Zimní provoz ( od 1.11. do 31.3.) 
Středa od 8.00 do 16.00 hodin 
Sobota od 8.00 do 16.00 hodin

Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.

 

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro obes Dětmarovice zajišťuje neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Ten se zaměřuje na zpětný odběr světelných zdrojů (lineární i kompaktní zářivky, výbojky, halogenové, wolframové i LED žárovky) a velkých i malých elektrozařízení (domácí spotřebiče, spotřební elektronika, zařízení reprodukující zvuk či obraz, elektrické a elektronické nástroje, hračky či vybavení pro volný čas a sport). Nově zajišťuje i sběr malých zařízení IT a telekomunikačních zařízení. Více informací získáte na stránkách www.ekolamp.cz.