Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

 

Vysloužilé zářivky, úsporky či LED žárovky rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale zářivky navíc obsahují i malé množství rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod.

 
Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je ve světelných zdrojích obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá zejména jako technický materiál. Znovu je tak možné pro další výrobu použít více než 90 % materiálu, ze kterého byly světelné zdroje vyrobeny. 
 
Odneste je „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou zářivkou nebo LED žárovkou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat vysloužilý světelný zdroj v elektro obchodě při nákupu nového nebo ho odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna  v prodejně UNISHOP.

Také můžete nefunkční zářivku či LEDku spolu s dalším elektroodpadem odvézt do sběrného dvora v Dětnarivicích

Letní provoz ( od 1.4. do 30.10.) 
pondělí od 8.00 do 18.00 hodin
středa od 8.00 do 18.00 hodin 
sobota od 8.00 do 16.00 hodin

Zimní provoz ( od 1.11. do 31.3.) 
Středa od 8.00 do 16.00 hodin 
Sobota od 8.00 do 16.00 hodin

Obsluha sběrného dvora je zdarma převezme a vloží do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbily.  
 
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec Dětmarovice zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří obec Dětmarovice finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů. 
 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.