Co dělat se žárovkou, když dosvítí?

 

Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najednou dosvítila. Vysloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z některých z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.

 
V posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější druhy světelných zdrojů. Podle místnosti a svých preferencí volíme čím dál častěji LED žárovky, ale i kompaktní a lineární zářivky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla – výběr moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý. 
Má to ale jeden háček: pokud taková žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši. Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít. Navíc zářivky (trubicové i kompaktní) obsahují malé množství jedovaté rtuti, kterou je třeba odborně zpracovat. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít jakoukoliv vysloužilou žárovku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové. 
 
Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho ve sběrném dvoře 
Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.
 

Sběrný dvůr, který se v Dětnarivicích  nachází, je otevřen:

 

Provozovatel sběrného dvora: Obec Dětmarovice
Provozní doba:

Letní provoz ( od 1.4. do 30.10.) 
pondělí od 8.00 do 18.00 hodin
středa od 8.00 do 18.00 hodin 
sobota od 8.00 do 16.00 hodin

Zimní provoz ( od 1.11. do 31.3.) 
Středa od 8.00 do 16.00 hodin 
Sobota od 8.00 do 16.00 hodin

Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.

Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.

. Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr veškerých světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec Dětmatovice  zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. 
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací žárovky, fénu, vysavače či jiného elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás. 
 
Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.